ವಿಶ್ವ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ʻಲೋಕ್-ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್‌ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

By

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2023 ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ’ಲೋಕ್: ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿದ್ದಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ʼವೇದಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್‌ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಮನಾಂ ವೊಡುಂಕ್‌ ಪಾವ್ಲಿ.

ಕಲಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ನವ ಸಿದ್ದಿ ಕಲಾ  ಪಂಗ್ಡಾನ್  ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಕೆಲಿ. ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿದ್ದಿ ಲೊಕಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ಇತಿಹಾಸ್; ಹಿಂದು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿದ್ದಿ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆವರ್ವಿಂ ತೆ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್; ತಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ʼವೇದಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಾಂಚ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ಖೆಳ್ – ಡಮಾಮ್, ಫುಗ್ಡಿ, ಜಾಕಯ್, ಶಿಗ್ಮೊ ಆನಿ ಮಾಂಡ್; ತಾಂಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಲೋಕ್ವೇದ್ – ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲೊ.

ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂತೊನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಿದ್ದಿ, ಮರಿಯಾನಿ ಮೊನ್ವೆಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ದುಮಿಂಗ್ ರುಜಾಯ್ ಸಿದ್ದಿ, ಗುಸ್ತಿನ್ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಿ, ಮೇರಿ ಆಂತೊನಿ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ಸಾನ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ನವೀನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಪೆದ್ರು ಸಿದ್ದಿ, ಶಾಂತಾ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ, ಶಶಿಕಲಾ ದುಮಿಂಗ್ ಸಿದ್ದಿ ಆನಿ ಚೇತನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ – ಹಿಂ ಕಲಾಕರಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಚ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಯ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್  ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಂದೊ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: kavitaa.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More