ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

By

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠಾಥಾವ್ನ್‌ ಉಡುಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಂಜಿಎಂ ಕೊಲೆಜಿಂತ್‌ ಅಗೊಸ್ತ್‌ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್‌ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಸ್ಥಾನ್‌ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಡಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್‌, ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್‌ ಮರಾಠಿಚ್ಯಾ ಮುಟಿಥಾವ್ನ್‌ ಕಶಿ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಆದ್ಯಯನ್ ಪೀಠಾಚೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ ಡೊ| ಜಯವಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎಂಜಿಎಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More