ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ತರ್ಫೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

By

ಮೈಸೂರ್‌ʼಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಸಿಎ) ಹಾಣಿಂ ಅಗೊಸ್ತ್ 20 ವೆರ್‌ ಆಯ್ತಾರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್‌ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಡಳ್ತೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮುಖೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ʼಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ ಜಾತ್-ಕಾತ್-ಮತ್‌ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್‌,  ವೈದ್ಯಕೀಯ್‌ ಖರ್ಸಾ ಬಾಬ್ತಿನ್‌ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್‌ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್‌ ಆನಿ ದೈಹಿಕ್‌ ಊಣ್‌ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್‌ ವ್ಹೀಲ್‌ ಚೇರ್‌ ದಿಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ಪಾಸತ್‌ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಪಾಸತ್‌ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ʼಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಪಿಕಾರ್ಡೊ, ಜಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೋಯೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ಗ್ರೇಸಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಪಿಯುಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಲೋಬೊ, ನೆಲ್ಸನ್ ಕೊಯೆಲ್ಹೋ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಹ್ಯಾ ಆಟ್‌ ಜಣಾಂಕ್‌ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣೆ ಯುವಜಣಾಂಥಾವ್ನ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್‌ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕೆಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್‌ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕೆಲೊ.  ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಖಜಾಂಚಿ ಅನಿಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್‌ ಆನಿ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ‌ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್‌ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೋ ಹಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮೀನಾ ಡಾಯಾಸ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮೈಸೂರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ್, ಕೊಡಗು ಆನಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್‌ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್‌ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಕೆಸಿಎ ತರ್ಫೆನ್‌ ಲೊಕಾಕ್‌ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More