ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್

By

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್‌ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಹಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ್‌ ಆನಿ  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್‌ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಅಗೊಸ್ತ್‌ 18ವೆರ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಎರಿಕ್‌ ಮಥಾಯಸ್‌ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ದುಬಾಯ್ಚೆ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ ಲ್ಲೆ. ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್‌ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌  ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್‌ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಪ್ರೊ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚೊ ‘ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ್ ಬೂಕ್  ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕುಲಸಚಿವ್ ಡಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆಸಾ ಹಾಣಿಂ ಬುಕಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾರ್ ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲ್ ಡಾ. ಡೆನ್ನಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್‌ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಪಾಟ್‌ʼಭುಂಯ್‌ ಘೆವ್ನ್‌ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್‌ ವೆಳಾರ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಚಲವ್ನ್‌ ವ್ಹೆಲಿ. ವೇದಿರ್ ಸಂಘಾಚೆ ಹೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣೆ ನಾಚಾ ಸವೆಂ ಮಾನ್ಯತಾ  ಗೀತ್‌ ಗಾಯನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕೆಲೊ.  ಮೆಲ್ಕನಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಆಟಯ್ಲೆ. ಜೋಶ್ವ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More