ಇಯಾನ್ ಕೇರ್ಸ್ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ-19

By

2-7-2023ವೆರ್ ಎಕುಣಿಸಾವಿ ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇಯಾನ್ ಕೇರ್ಸ್ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಮೂರುಕಾವೇರಿ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಧರ್ ಜಾಲಿ.

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್  ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ, ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಆಡ್ಮಿನ್ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಪಿಕ್ತಾಂಡಿ ಬಡೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಹಾಣಿಂ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ| ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಶೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂಕ್ ದಾದೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಪಾಟವ್ನ್  ಸರ್ವ್ ಕವಿ ಕವಯತ್ರಿಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

20 ಕವಿ-ಕವಯತ್ರಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ, ‘ಕ್ರಿಸ್ ಬೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್’ ಹಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾ’ ಇನಾಮ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ಜೊಯ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಣಿಂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್  ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ ನಕ್ರೆ ಹಿಣೆ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚಾನಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪರಿಸರಾಚಾ ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಕವಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೆಂ ಪೋಷಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ʼಲ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ, ನಕ್ರೆ.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More