ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಂತ್‌ ʻಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್‌ʼ – ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ದೊಡೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

By

ʻಕಲಾ ನಿಕೇತನ, ಮಜೋರ್ಡಾʼ ಹಾಂಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ʻಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್‌ʼ – ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್‌ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ದೊಡೆಂ ಗಾಯನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಸ್‌ ಸಪ್ತೆಂಬರ್‌ 15ವೆರ್‌ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾ| ಎರಿಕ್‌ ಮಥಾಯಸ್‌ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್‌ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ ಭಾಗ್‌ ಘೆತ್‌ʼಲ್ಲ್ಯಾ 40 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ 16 ಜಣಾಂ ಅಂತಿಮ್ ಕಣಂತ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ಆನಿ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ್ ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್‌ʼಲ್ಲೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ದೊ| ಫಾ| ಪ್ರವೀಣ್‌ ಮಾರ್ಟಿಸ್‌ ಹಾಂಣಿ ತೊಣಿಯೊ ಮಾರ್ನ್‌ ಆನಿ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ರೆಕ್ಟರ್‌ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್‌ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಗುಮ್ಟಾಂ ಬಡಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲ್‌ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್‌ ʻತಿಯಾತ್ರಿಸ್ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಥಾʼ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಅರ್ನೊಲ್ಡ್‌ ಡಿʼಕೊಸ್ತಾ ತಶೆಂಚ್  ʻಕಲಾ ನಿಕೇತನ, ಮಜೋರ್ಡಾʼ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ತಶೆಂ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮೈಕಲ್‌ ಗ್ರೇಶಿಯಸ್‌ ವೆದಿರ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ʼಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚೆ ಸಂವೆಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್‌ ಜೊಯೆಲ್‌ ಆಂಟನಿ ರೆಬೆರೊ, ಜೊರ್ಜ್‌ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್‌, ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌,  ಸ್ಥಳೀಯ್‌ ಸಂಯೋಜಕ್‌ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಂ ಸೆವ್ರಿನ್‌ ಪಿಂಟೊ, ಸರಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ,  ರಿಶಲ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೆದಿರ್‌ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ವಿಶೇಷ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಸ್ಟೊಲ್  ‘ಕುಮಿದೊ’,  ಮಾ| ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ.   ದೊ| ಫಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.  ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಲ್ಕನ್ ಡಿʼಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.  ಜೋಶ್ವ ಸಿಕೆರಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಸ್ವೀಡಲ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್:  ʻಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್‌ʼ – ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ದೊಡೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್‌ 10 ತಾರಿಕೆರ್‌ ಪಣ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಮಿನೇಜಸ್‌ ಬ್ರಗಾಂಜಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್‌ ಚಲ್ಲೆಂ. ಚವ್ದಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್‌ ಘೆತ್ಲೊ. ವೆಲ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌, ದೊ| ಗ್ಲೆನಿಸ್‌ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್‌ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್‌ ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ʼಲ್ಲೆ.

 


Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More