2023 ನವೆಂಬರ್ 4-5: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಳೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್

By

“84 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಬತ್ತಿಸ್‌ ಪರಿಷದೆ ಥಾವ್ನ್‌ 24 ಸಮ್ಮೇಳ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ 25ವೆಂ ಸಮ್ಮೇಳ್‌ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಸಂಭ್ರಂಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಲೊಕಾ ಮೆರೆನ್‌ ಪಾವೊಯಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್‌ ಖೆಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್‌ ಚಿಂತುನ್‌ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್‌ ಜೂಂ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಂದಾರ್‌ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತುಮಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್‌ ಹೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರ‍್ಯಾಂ. 2023 ನವೆಂಬರ್‌ 4 ಆನಿ 5ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್‌ ಚಲ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಾನಾಕ್‌ ದೇಶ್‌-ವಿದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಸುಮಾರ್‌ 800 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸೊನ್‌, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್‌ ವಿಶೇಸ್‌ ರಿಯಾಯ್ತ್‌ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್‌ ರಾವ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಒನ್‌ಲೈನ್‌ ಮಾರಿಫಾತ್‌ ನೊಂದಣಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲಾಂ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ 25ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ‌ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಮ್ಮೇಳನ್‌ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಸಮಿತಿಚೊ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ, ಚಿಂತಕ್‌, ರಾಹುಲ್‌ ಎಡ್ವಟೈಸರ್ಸ್‌ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಟೈಟಸ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾ. 25ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್‌ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆಂ ನಾಮ್‌ ಚಿನ್ನ್‌ ಉಗ್ತಾವಣ್‌ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಸಮ್ಮೇಳಾನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್‌ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜಕ್‌, ಫಾಮಾದ್‌ ಕಲಾಕಾರ್‌ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್‌ ಹಾಣೆಂ ಹೊ ನಾಮ್‌ ಚಿನ್ನ್‌ ವಿನ್ಯಾಸ್‌ ಕೆಲಾ.

ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್‌, 1947ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್‌ ಸ್ಥಾಪುಂಕ್‌ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ, ʻಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಜೀವನ್‌ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿʼ ಪುರಸ್ಕೃತ್‌ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್‌ ವಾಲ್ಡರ್‌ ಹಾಣೆಂ ಸಮ್ಮೇಳಾನಾಚೆಂ ನಾಮ್‌ ಚಿನ್ನ್‌ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ ಹಾಣೆಂ ಸಮ್ಮೇಳಾನಾಚೆಂ ಮಾಹೆತಿ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್‌ ಸಾಹಿತಿ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್‌ ಪ್ರಭುನ್‌ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್‌ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಪ್ರದೇಶ್(ನೊ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಆಲ್ವಿನ್‌ ಡಿʼಸೋಜಾ ಪಾನೀರ್‌ ಹಾಣೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್‌ ಕೋಡ್‌ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಕರ‍್ನ್ ಒನ್‌ಲೈನ್‌ ನೋಂದಣೆಕ್‌ ಚಾಲನ್‌ ದಿಲೆಂ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್‌ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಅರುಣ್‌ ಉಭಯ್ಕರ್‌ ವೆದಿರ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸ್ವಾಗತ್‌ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್‌, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಎಚ್.‌ ಎಮ್.‌ ಪೆರ್ನಾಲ್‌ ಹಾಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್‌ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್‌ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಗುರುದತ್ತ್‌ ಬಾಳಿಗಾನ್‌ ಧನ್ಯವಾದ್‌ ಅರ್ಪಿಲೆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More