ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪರಿಗಣಿತ್ ವಿಶ್ವ್ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ‘ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್-2024’ ಆಚರಣ್

By

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಿಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್‌, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್‌ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಪರಿಗಣಿತ್‌ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‌ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್‌ ‘ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್‌ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್‌-2024’ ಆಚರಣ್‌ ಕೆಲೊ.

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಧ್ಯೇಯ್‌ ಗೀತ್‌ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್‌, ಪುತ್ತೂರ್‌ ಹಿಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್‌ ಮಾಗೊನ್, ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಿಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್‌ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ವಿವರಿಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್‌ ಬಸ್ತಿ ಶೋಭಾ ಶೆಣೈ ಹಿಚೆ ಸವೆಂ ಹೆರ್‌ ಮುಕೆಲ್‌ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಗುಮಟ್‌ ವ್ಹಾಜವ್ನ್‌, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ನವೊ ಲೋಗೊ ಉಗ್ತಾವನ್‌ ಕೆಲೊ. ಸಲೊಮಿ ಮೊಗರ್ನಾಡ್‌ ಹಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್‌ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಲ್ಯ, ಕೃತಿಕಾ ಕಾಮತ್‌, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಪುತ್ತೂರ್‌, ಜೋಯ್ಸ್‌ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಮರ್ಲಿನ್‌ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್‌ ಹಾಣಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೇಖನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಡಾ. ಡಿಂಪಲಾನ್  ಜಾಹಿರ್‌ ಕೆಲಿಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್‌ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್‌ ಪಾಂತ್ತೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಐರಿನ್‌ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಕುಲ್ಶೇಕರ್‌, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್‌: ಪೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೇರೆಬೈಲ್‌ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ರೆ. ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್‌ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ “ಹಾಂಗಾಸರ್‌ ಕವಯತ್ರಿಂನಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್‌ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್‌ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಶೆಂಚ್‌ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‌ ಪ್ರೇರಣ್‌ ಲಾಭೊಂದಿ…” – ಅಸೊ ಸಂದೇಶ್‌ ದಿಲೊ. ವೆದಿರ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಿಣೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವೆದಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಿಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೀತಾ ಮಿರಾಂದಾನ್ ವಾಚನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಸಿ. ಡಾ. ಮೇಬಲ್‌ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಬಿ.ಎಸ್. ಹಿಣೆಂ ʻಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್‌ ಸಮಾಜ್‌ ರಚ್ಚಾಂತ್‌ ಆಧುನಿಕ್‌ ಕಾಳಾಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್‌ʼ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಪ್‌ ದಿಲೊ. ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠಾನ್‌ ಸಿ. ಡಾ. ಮೇಬಲ್‌ ಹಿಚೊ ಪರಿಚಯ್‌ ದಿಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್‌ ಐರಿನ್‌ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಸಪ್ಣಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವ ರಚಿತ್‌ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್‌ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಆರ್‌. ಮನೋಹರ್‌ ಕಾಮತ್‌ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ದಿಲಿ. ಐರಿನ್‌ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಿಣೆಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ ಖೆಳ್‌ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್ಲೆ. ಹಾಂತುನ್‌ ಸಪ್ಣಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ  ವಿಜೇತ್‌ ಜಾಲಿ.  ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಫೆಲ್ಸಿ ದೆರೆಬಾಯ್ಲ್ ಹಿಣೆಂ ಭೋವ್ ಉತ್ತಿಮ್ ರೀತಿನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಾಫಿ- ಫಳ್ಹಾರ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾ  ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More