ಮಿಲಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ʻಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಆನಿ ಪುಡಾರ್ʼ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ

By

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 26, 2024 ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಆನಿ ಮಿಲಾರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ʻಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‍’ವೇದ್ ಆನಿ ಪುಡಾರ್, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೊ ಕುಲಸಚಿವ್ ಡಾ| ಪಿ. ಎಲ್. ಧರ್ಮ ಹಾಣಿಂ ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಡಾ| ಜಯವಂತ್ ನಾಯಕ್, ಹಾಂಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ. ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಸಂಚಾಲಾಕ್ ಬಾ| ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜೆರೆತ್ ಹಾಂಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಬಾ| ಮೈಕಲ್ ಸಾಂತುಮೈಯೋರ್ ಹಾಂಣಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಚೊ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾ| ಡಾ ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನ್ಸ್‍ನ್ ಪಿಂಟೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್‌ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್‌ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್‌ ಆನಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್‌ ಕಾರ್ಯ್‌ಕರ್ತ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೊಲ್ಲೊ ಹಿಣಿಂ ‌ʻಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದ್ ಆನಿ ಪುಡಾರ್ʼ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಬಿಂದುಮಾದವ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಣಿಂ ‌ʻಜಿ.ಸ್.ಬಿ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಆನಿ ಪುಡಾರ್ʼ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಡಾ| ರೋಶನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಆನಿ ಪುಡಾರ್ ಹಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ವಿವಿದ್‌ ಕೊಲೆಜಿಂಥಾವ್ನ್‌ ಸುಮಾರ್ 130 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More